Какво трябва да знаем за счетоводството?

Счетоводството е основополагащ елемент от създаването и развитието на дадено бизнес начинание. Принципите му са важни за всеки собственик на дадено предприятие и е необходимо да се знаят и разбират.

Освен че е много важно за успеха на дадената фирма, финансовото и управленското счетоводство са нужни за легалността на бизнеса и спазването на законовите разпоредби от ЗС.

Научете основната информация за счетоводните услуги, както и значението им за дадено предприятие от екипа на Полежанов.

Какво е счетоводството и защо е важно?

То е много важно за управлението на дадено предприятие, защото определя финансовите резултати, принципите и методите, които трябва да бъдат следвани, като едновременно с това отговаря на утвърдените законови стандарти. Към него се отнасят всички действия на получаване, анализиране, обработка и съхранение на икономическа информация.

Включва отчитането на всички елементи, които носят информация за финансовия резултат на дадена компания. Към тях се причисляват приходите, разходите, стопанската мощ на предприятието, под формата на активи, както и задълженията, познати като пасиви.

То се извършва съгласно специфична нормативна уредба, въз основа на Закона за счетоводството, Международните счетоводни стандарти и Национални стандарти за финансови отчети. ЗС е определен като основен нормативен акт, който е важно счетоводителите да познават и следват.

Какви са целите на счетоводната отчетност?

Основните цели, заложени в счетоводството, е проследяването и завеждането на икономическата информация, която касае резултата на дадена фирма. Това включва:

  • събиране, обработване и отчитане на аналитичност;
  • отразяване на получената информация в хронологичен и системен вид, като отчитане стопанските операции;
  • подпомагане за изготвяне на план за развитие на предприятието, както и определяне на бюджета;
  • анализ и оценка на риска, които са много важни за вземането на управленски решения;
  • ефективно управление на паричния поток на компанията. Извършва се благодарение на познаването на утвърдените счетоводни принципи за облагане с данъци и данъчни облекчения, както и много други;
  • спазване на законови норми и легална дейност на фирмата. Това се осъществява посредством познание на законовите уредби, стандарти и нормативни актове;
  • извършване на вътрешен одит, който от своя страна има за цел да оцени операционните процеси, контролите механизми и да помогне за изготвянето на прогнози.

Всички те са много важни за дадена компания, защото позволяват вземането на по-информирани и нискорискови решения, които да доведат до стабилност на финансите.

Автор

Мартин Желязков

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *