Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com

Услуги


  

При подписване на договор за цялостен или частичен пакет от услуги Вие ще си осигурите:
- Пълно съдействие при избиране на правилният подход за ежедневните проблеми
- Достъп до изградени процедури за действие при конкретни казуси във вътрешната ни информационна система
- Гаранция за подкрепа при взимане на решения
- Оптимизация на счетоводната дейност цена/качество
- Адекватно отношение
- Сътрудничество при търсене на иновативни решения за отчитане
- Сигурност в последователността и загуба на минимум време при изготвяне на документи
- Професионална помощ при изготвяне на документи за пред банки по отношение на кредитиране и различни програми за финансиране на европейския съюз

 

     

Фирмата предлага  индивидуални решения, базирани изцяло на нуждите на конкретния клиент.

*Услугите са категоризирани и подредени по азбучен ред.

Данъчна защита, Изготвяне на удостоверения, Интернет банкиране, Консултации, Обработка на документи, Представителство, Регистрация на фирми, Складово стопанство, Справки, ТРЗ и личен състав


Данъчна защита

§  Подготвяне на документи за данъчна ревизия

§  Данъчна защита

§  Провеждане на ревизията извън офиса на клиента

§  Обжалване на актове издадени от контролните органи

topИзготвяне на документи за пред банки, лизингови компании и програми за финансиране на Европейския съюз

§  Изготвяне на счетоводни отчети, бизнес планове и икономически обосновки необходими за кандидатстване по програми.

§  Изготвяне на удостоверения

§  Актуално състояние на фирма.

§  Препис от съдебно решение

§  Удостоверение за липса на Производство по несъстоятелност.

§  Удостовeрение за липса на процес на ликвидация

§  Удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела

§  Удостоверения от НАП

§  Вписване, заличаване и изваждане на удостоверение от Централния регистър по особените залози

topИнтернет банкиране

§  Попълване на платежни към бюджета

§  Попълване на платежни към контрагенти

§  Подписване на платежни към бюджета и контрагенти

§  Управление на паричните средства

top
Консултации

§  Счетоводно законодателство

§  Данъчно законодателство

§  Оптимизиране на данъчните задължения

§  Трудово и осигурително законодателство

§  Сформиране на счетоводен екип на място

§  Автоматизация на вътрешната отчетност

§  Вътрешен одит

§  Мониторинг на вътрешно счетоводство

§  Помощ при подбор и внедряване на оперативен счетоводен персонал

topОбработка на документи

§  Пълен набор от счетоводни услуги

§  Обработка по зададена от клиента аналитичност

§  Изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС,ЗКПО,ЗМДТ и ЗОДФЛ

§  Изготвяне на дневници по ЗДДС

§  Отдалечена обработка

§  Решения за работа с фирми от цялата страна

§  Изготвяне данъчно амортизационен план

topПредставителство

§  При ревизии от страна на НАП

§  При ревизии от Инспекция по труда

§  При проверка на Комисия за защита на потребителите

§  Пред НАП за подаване на информация, за извършване на насрещни проверки, подаване на Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ, регистрация на ЕКАФП, подаване на декл.образец 1 и 6, както и декл.по ЗКПО и ЗОДФЛ.

§  Пред НАП при връчване на Акт за възлагане на ревизия,Акт за установяване на административни нарушения

§  Пред БНБ във връзка със задълженията за предоставяне на информация съгласно Валутния закон

§  Пред НСИ за предоставяне на текуща и годишна информация.

§  Пред общинската администрация за обявяване на новопридобити и продадени МПС и имоти.

top


Регистрация на фирми

§  Съдебна

§  Агенция по вписвания

§  Бюро за финансово разузнаване

§  Инспекция по труда

§  По Закона за защита на личните данни

§  Българска търговско-промишлена палата

§  Регистрация по ЗДДС, ЗА

topСкладово стопанство

§  Внедряване на складова система

§  Организиране на процеса на отчитане на стоково материалните запаси в търговските обекти/магазини, складове, офиси, производствени цехове

§  Организиране на горе описания процес извън
фирмата/в в счетоводното предприятие

topСправки

§  Изготвяне на справки за статистика

§  Изготвяне на справки за БНБ

§  Изготвяне на справка тип Приходи/Разходи
по бланка на "Калго" ООД

§  Изготвяне на справки по задание на клиента

§  Изготвяне на отчети по НСС и МСС

topТРЗ и личен състав

§  Изготвяне на трудови договори и обявяване в НАП

§  Изготвяне на допълнителни споразумения за изменения на трудов договор и обявяване в НАП

§  Изготвяне на заповеди за прекратяване на трудов договор и обявяване в НАП

§  Оформяне на трудови книжки

§  Служебни бележки/ЗОДФЛ,ЗСП/

§  Удостоверения за доходи -УП-1, УП-2, УП-3

§  Справка - декларация за Бюро по труда

§  Изготвяне на платежни за ДОО, ЗОВ, ДОД и ДЗПО, нетни суми по заплати -изготвяне на ведомости и фишове за заплати

§  Изчисление на болнични и отпуски

§  Следене на използван и полагаем платен годишен отпуск

§  Ревизии от НАП касаещи ДОО,ЗО и ДЗПО

§  Изготвяне на граждански договори

top
Този сайт използва "бисквитки" (cookies).

„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си.

С използването на услугите ни приемате, че можем да използваме „бисквитки“.

 

Виж повече